Welcome to our website!
banner_lajmi

Mbulesa të pusetave prej gize

 • Përgjues i Grease Gully

  Përgjues i Grease Gully

  Kapakët e pusetave prodhohen për ndërtim dhe përdorim publik. Pushoja përbëhet nga një kornizë dhe një mbulesë dhe/ose një grilë.Mbulesa e pusetave mund të mbrojë më mirë sigurinë e këmbësorëve dhe automjeteve dhe mund të parandalojë më mirë hyrjen e shiut dhe lëngjeve të tjera.Mbulesat e pusetave duhet të jenë të lëmuara dhe pa vrima rëre, vrima fryrjeje, shtrembërime ose ndonjë defekt tjetër.

  Veshje: Bitum i zi Çdo hapje individuale është e kufizuar në një maksimum prej 3 mm

  Nota: AA1900KN, AA2 600KN, A1 400KN, A2 230KN, B 125KN, C30KN

  Mbytës yndyrash prej gize C/W një grilë të rëndë, një xhep çelësi dhe një sitë alumini.

 • Mbulesa e pusetave dhe korniza C/W e çelik inox, rondele dhe guarnicione gome, me funksion të rëndë/mesatar, të dyfishtë të mbyllur, të papërshkueshëm nga uji/i hermetik

  Mbulesa e pusetave dhe korniza C/W e çelik inox, rondele dhe guarnicione gome, me funksion të rëndë/mesatar, të dyfishtë të mbyllur, të papërshkueshëm nga uji/i hermetik

  Kapakët e pusetave prodhohen për ndërtim dhe përdorim publik. Pushoja përbëhet nga një kornizë dhe një mbulesë dhe/ose një grilë.Mbulesa e pusetave mund të mbrojë më mirë sigurinë e këmbësorëve dhe automjeteve dhe mund të parandalojë më mirë hyrjen e shiut dhe lëngjeve të tjera.Mbulesat e pusetave duhet të jenë të lëmuara dhe pa vrima rëre, vrima fryrjeje, shtrembërime ose ndonjë defekt tjetër.

  Veshje: Bitum i zi Çdo hapje individuale është e kufizuar në një maksimum prej 3 mm

  Nota: AA1900KN, AA2 600KN, A1 400KN, A2 230KN, B 125KN, C30KN

 • Mbulesa dhe korniza e pusetave të zhytura me detyrë mesatare

  Mbulesa dhe korniza e pusetave të zhytura me detyrë mesatare

  Kapakët e pusetave prodhohen për ndërtim dhe përdorim publik. Pushoja përbëhet nga një kornizë dhe një mbulesë dhe/ose një grilë.Mbulesa e pusetave mund të mbrojë më mirë sigurinë e këmbësorëve dhe automjeteve dhe mund të parandalojë më mirë hyrjen e shiut dhe lëngjeve të tjera.Mbulesat e pusetave duhet të jenë të lëmuara dhe pa vrima rëre, vrima fryrjeje, shtrembërime ose ndonjë defekt tjetër.

  Veshje: Bitum i zi Çdo hapje individuale është e kufizuar në një maksimum prej 3 mm

  Nota: AA1900KN, AA2 600KN, A1 400KN, A2 230KN, B 125KN, C30KN

 • Mbulesa dhe korniza e pusetave të zhytura në detyrë të rëndë

  Mbulesa dhe korniza e pusetave të zhytura në detyrë të rëndë

  Kapakët e pusetave prodhohen për ndërtim dhe përdorim publik. Pushoja përbëhet nga një kornizë dhe një mbulesë dhe/ose një grilë.Mbulesa e pusetave mund të mbrojë më mirë sigurinë e këmbësorëve dhe automjeteve dhe mund të parandalojë më mirë hyrjen e shiut dhe lëngjeve të tjera.Mbulesat e pusetave duhet të jenë të lëmuara dhe pa vrima rëre, vrima fryrjeje, shtrembërime ose ndonjë defekt tjetër.

  Veshje: Bitum i zi Çdo hapje individuale është e kufizuar në një maksimum prej 3 mm

  Nota: AA1900KN, AA2 600KN, A1 400KN, A2 230KN, B 125KN, C30KN

 • Mbulesa dhe korniza e pusetave të sigurisë trekëndore të dyfishtë me detyrë të rëndë/të mesme

  Mbulesa dhe korniza e pusetave të sigurisë trekëndore të dyfishtë me detyrë të rëndë/të mesme

  Kapakët e pusetave prodhohen për ndërtim dhe përdorim publik. Pushoja përbëhet nga një kornizë dhe një mbulesë dhe/ose një grilë.Mbulesa e pusetave mund të mbrojë më mirë sigurinë e këmbësorëve dhe automjeteve dhe mund të parandalojë më mirë hyrjen e shiut dhe lëngjeve të tjera.Mbulesat e pusetave duhet të jenë të lëmuara dhe pa vrima rëre, vrima fryrjeje, shtrembërime ose ndonjë defekt tjetër.

  Veshje: Bitum i zi Çdo hapje individuale është e kufizuar në një maksimum prej 3 mm

  Nota: AA1900KN, AA2 600KN, A1 400KN, A2 230KN, B 125KN, C30KN

 • Mbulesa dhe korniza e pusetave trekëndore të dyfishta me detyrë mesatare

  Mbulesa dhe korniza e pusetave trekëndore të dyfishta me detyrë mesatare

  Kapakët e pusetave prodhohen për ndërtim dhe përdorim publik. Pushoja përbëhet nga një kornizë dhe një mbulesë dhe/ose një grilë.Mbulesa e pusetave mund të mbrojë më mirë sigurinë e këmbësorëve dhe automjeteve dhe mund të parandalojë më mirë hyrjen e shiut dhe lëngjeve të tjera.Mbulesat e pusetave duhet të jenë të lëmuara dhe pa vrima rëre, vrima fryrjeje, shtrembërime ose ndonjë defekt tjetër.

  Veshje: Bitum i zi Çdo hapje individuale është e kufizuar në një maksimum prej 3 mm

  Nota: AA1900KN, AA2 600KN, A1 400KN, A2 230KN, B 125KN, C30KN

 • Mbulesa dhe korniza e pusetave

  Mbulesa dhe korniza e pusetave

  Kapakët e pusetave prodhohen për ndërtim dhe përdorim publik. Pushoja përbëhet nga një kornizë dhe një mbulesë dhe/ose një grilë.Mbulesa e pusetave mund të mbrojë më mirë sigurinë e këmbësorëve dhe automjeteve dhe mund të parandalojë më mirë hyrjen e shiut dhe lëngjeve të tjera.Mbulesat e pusetave duhet të jenë të lëmuara dhe pa vrima rëre, vrima fryrjeje, shtrembërime ose ndonjë defekt tjetër.

  Veshje: Bitum i zi Çdo hapje individuale është e kufizuar në një maksimum prej 3 mm

  Nota: AA1900KN, AA2 600KN, A1 400KN, A2 230KN, B 125KN, C30KN

 • Mbulesa dhe korniza e pusetave trekëndore të dyfishta të rënda

  Mbulesa dhe korniza e pusetave trekëndore të dyfishta të rënda

  Kapakët e pusetave prodhohen për ndërtim dhe përdorim publik. Pushoja përbëhet nga një kornizë dhe një mbulesë dhe/ose një grilë.Mbulesa e pusetave mund të mbrojë më mirë sigurinë e këmbësorëve dhe automjeteve dhe mund të parandalojë më mirë hyrjen e shiut dhe lëngjeve të tjera.Mbulesat e pusetave duhet të jenë të lëmuara dhe pa vrima rëre, vrima fryrjeje, shtrembërime ose ndonjë defekt tjetër.

  Veshje: Bitum i zi Çdo hapje individuale është e kufizuar në një maksimum prej 3 mm

  Nota: AA1900KN, AA2 600KN, A1 400KN, A2 230KN, B 125KN, C30KN